belastingdienst / 1 posts found

Waar de VAR per 1 mei 2016 verdwijnt en de modelovereenkomst verschijnt: tips voor de praktijk Kessels blogt:

Per 1 mei 2016 treedt de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) in werking. Deze wet vervangt de regelgeving omtrent de VAR-verklaring (Verklaring arbeidsrelatie). Wat verandert er en hoe kunt u, als onderneming die met zzp-ers werkt, daar zoveel mogelijk op inspelen?   Schijnzelfstandige In het fiscale recht en in het arbeidsrecht...
Read More