besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid / 1 posts found

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

  Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, vaak afgekort B.V. genoemd, is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een B.V. moet opgericht worden via een notariële akte met daarin de statuten. Na de invoering van de Flex-B.V. wetgeving in 2012 is er geen minimum startkapitaal meer vereist voor de oprichting van een B.V. Feitelijk betekent...
Read More