bestuurder / 1 posts found

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder in faillissement

Wanneer een BV of NV failliet gaat dan is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement....
Read More