bevallingsverlof / 1 posts found

Bevallingsverlof

Een vrouwelijke werknemer heeft in verband  met haar bevalling recht op bevallingsverlof. Tijdens het bevallingsverlof wordt uw loon gewoon doorbetaald. Uw werkgever ontvangt een uitkering van het UWV vanwege uw bevalling. Het bevallingsverlof start op de dag na de bevalling en bedraagt in beginsel tien aaneengesloten weken plus de weken die u eventueel...
Read More