cao / 1 posts found

De collectieve arbeidsovereenkomst

Iedereen is wel bekend met het begrip cao. Maar wat is een collectieve arbeidsovereenkomst nu precies? Een individuele arbeidsovereenkomst wordt afgesloten tussen een werkgever en een werknemer. Een collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten tussen één of meer werkgevers, één of meer werkgeversorganisaties en één of meer werknemersorganisaties,...
Read More