cooperatie / 1 posts found

Coöperatie

Een coöperatie is een bij notariële akte als coöperatie opgerichte vereniging. Kenmerkend voor een coöperatie is dat de coöperatie in de statuten het doel moet stellen om in bepaalde stoffelijke behoeften van haar leden te voorzien krachtens overeenkomsten, anders dan van verzekering, met hen gesloten in het bedrijf dat zij te dien einde te hunnen...
Read More