dagvaarding / 1 posts found

Dagvaardingsprocedure versus verzoekschriftprocedure

In een dagvaardingsprocedure kunt u een oordeel van de rechter vragen over een conflict. In een verzoekschriftprocedure verzoekt u de rechter om iets te doen, bijvoorbeeld het ontbinden van een overeenkomst. In een dagvaardingsprocedure wordt een partij middels een dagvaarding opgeroepen om voor de rechtbank te verschijnen. De partij die wordt opgeroepen...
Read More