erfdienstbaarheid / 1 posts found

Erfpacht, erfdienstbaarheid & opstal

Wat is nu precies het verschil tussen deze drie begrippen? Erfpacht Erfpacht is een zakelijk recht dat de erfpachter de bevoegdheid geeft de onroerende zaak van een ander te houden en te gebruiken. Erfpacht ontstaat door vestiging overeenkomstig de regels die gelden voor de overdracht van onroerende zaken of door verjaring. Verjaring ontstaat bij een onafgebroken...
Read More