faillissement / 4 posts found

Hoofdelijke aansprakelijkheid bestuurder in faillissement

Wanneer een BV of NV failliet gaat dan is iedere bestuurder jegens de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag van de schulden voor zover deze niet door vereffening van de overige baten kunnen worden voldaan, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement....
Read More

De pre-pack

Een bijzondere vorm van doorstarten is de pre-pack. De pre-pack vindt zijn oorsprong in het Angelsaksische recht maar wordt nu ook toegepast in Nederland. De pre-pack is in Nederland aangenomen in de rechtspraak maar is nog niet in de wet verwerkt. Wat de pre-pack bijzonder maakt is dat een deskundige wordt benoemd voor het faillissement daadwerkelijk...
Read More

Doorstart na een faillissement

In het nieuws komen regelmatige berichten voorbij over failliete bedrijven die een doorstart maken. Maar hoe zit dat nu precies, zo’n doorstart? Wat er gebeurt bij een doorstart is dat de onderneming wordt gekocht door een andere partij. Dat houdt in dat alleen de eigendommen van de onderneming worden gekocht. De failliete rechtspersoon, en daarmee ook...
Read More

Faillissement

  Een faillissement kan worden aangevraagd wanneer een persoon of een onderneming zijn rekeningen niet meer kan betalen en zijn schulden niet meer kan voldoen. Indien een natuurlijke persoon failliet wordt verklaard, dan wordt het een persoonlijk faillissement genoemd. Een faillissement kan worden aangevraagd bij de rechtbank. U kunt vragen uzelf of uw...
Read More