geschillenregeling / 1 posts found

De wettelijke geschillenregeling

Binnen een vennootschap kunnen de verhoudingen tussen de aandeelhouders dusdanig verslechteren dat er een impasse ontstaat. Dat kan bijvoorbeeld voorkomen als er twee aandeelhouders zijn die ieder 50% van de zeggenschapsrechten bezitten, maar bijvoorbeeld ook indien een aandeelhouder een vetorecht heeft, die hij steeds gebruikt. Door het voortduren van...
Read More