goede trouw / 1 posts found

Te goeder trouw versus te kwader trouw

Het begrip goede trouw komt verschillende keren in ons wetboek terug. Maar wanneer bent u nu te goeder trouw? De wet bepaalt in ieder geval wel wanneer u niet te goeder trouw bent, namelijk indien u van de werkelijke feiten of juridische verhouding op de hoogte was, of indien u daarvan op de hoogte had moeten zijn. ‘Op de hoogte had moeten zijn’ impliceert...
Read More