goederen / 1 posts found

Roerende zaken versus onroerende zaken

Goederen zijn zaken en vermogensrechten. Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten. Dieren zijn geen zaken maar worden op grond van de wet wel als zaak gezien. Vermogensrechten zijn overdraagbaar stoffelijk voordeel. Bijvoorbeeld een vordering tot voldoening van een geldsom is een vermogensrecht. Zaken bestaan dan weer uit roerende...
Read More