kort geding / 1 posts found

Kort geding

Een kort geding is een civiele procedure waarin de rechter beslist over een spoedeisende zaak. Aan de spoedeisendheid worden in het algemeen niet hele hoge eisen gesteld. Dit is anders als het gaat om geldvorderingen, dan bestaat er namelijk een verzwaarde motiveringsplicht. De rechter maakt een belangenafweging en concludeert aan de hand daarvan of er...
Read More