N.V. / 1 posts found

Naamloze vennootschap

Een naamloze vennootschap, vaak afgekort N.V. genoemd, is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een N.V. moet opgericht worden via een notariële akte met daarin de statuten. Bij de N.V. is er wel een minimaal startkapitaal vereist van €45.000,-. De N.V. moet daarnaast worden ingeschreven in het Handelsregister. Het kapitaal van de N.V. is verdeeld in...
Read More