Ondernemingskamer / 1 posts found

De enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer

De enquêteprocedure is een aparte procedure die wordt gevoerd bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam. Het doel van een enquêteprocedure is het herstel van de gezonde verhoudingen binnen een onderneming. Dat betekent bijvoorbeeld het doorbreken van een impasse in een vennootschap waarin beide aandeelhouders 50% van de zeggenschapsrechten...
Read More