ongerechtvaardigde verrijking / 1 posts found

Ongerechtvaardigde verrijking

“Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.” Zo staat het in de wet, maar wat houdt ongerechtvaardigde verrijking nu precies in? Ten eerste moet het gaan om verrijking van de een. Hieronder valt zowel behaald voordeel als afgewend...
Read More