ontslaggronden / 1 posts found

Wettelijke ontslaggronden

Sinds de invoering van de Wet Werk en Zekerheid op 1 juli 2015 wordt de ontslagroute (via het UWV of via de kantonrechter) bepaald door de grond waarop u ontslagen wordt. De wet kent momenteel acht gronden waarop de werkgever de arbeidsovereenkomst in redelijkheid kan opzeggen. Let wel op het feit dat , voordat een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt,...
Read More