onverschuldigde betaling / 1 posts found

Onverschuldigde betaling

Wanneer iemand onverschuldigd heeft gepresteerd dan heeft diegene recht op ongedaan making van de prestatie. Daarbij kunnen we drie soorten prestaties onderscheiden, te weten: het geven van een goed, het geven van een geldsom en het verrichten van een prestatie van een andere aard. Er mag op het moment dat er is gepresteerd geen rechtsgrond voor het presteren...
Read More