rechtspersoon / 1 posts found

Rechtspersonen

Een rechtspersoon is een entiteit die wat het vermogensrecht betreft gelijk staat aan een natuurlijk persoon. Het is dus geen tastbaar persoon maar een constructie die bedacht is door de wetgever. Een rechtspersoon kan zelfstandig deelnemen aan het rechtsverkeer. Dat houdt in dat een rechtspersoon zelf rechtshandelingen kan verrichten, u kunt hierbij denken...
Read More