stichting / 1 posts found

Stichting

Een stichting is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een stichting kent geen aandeelhouders of leden en moet gericht zijn op een bepaald doel. Dat doel mag niet inhouden het doen van uitkeringen aan de bestuurders van de stichting of aan personen die deel uitmaken van organen van de stichting. Op dat laatste wordt een uitzondering gemaakt wanneer de...
Read More