structuurvennootschap / 1 posts found

Het structuurregime

Een vennootschap valt onder het zogenoemde structuurregime wanneer haar geplaatste kapitaal met de reserves ten minste €16.000.000,- bedraagt. (Dit is een bij Koninklijk Besluit vastgesteld bedrag), de vennootschap of een afhankelijke maatschappij krachtens de wettelijke verplichting een ondernemingsraad heeft ingesteld en dat bij de vennootschap en...
Read More