vaderschapsverlof / 1 posts found

Kraamverlof

De termen bevallingsverlof en kraamverlof kunnen nog weleens verwarring opwekken. Toch bestaat er een duidelijk verschil tussen deze vormen van verlof. Bevallingsverlof geldt voor degene die bevallen is. Het kraamverlof geldt voor de werknemer die echtgenoot is, geregistreerd partner is, de persoon is die ongehuwd samenwoont met degene die bevallen is...
Read More