vereniging / 1 posts found

Vereniging

Een vereniging is een privaatrechtelijke rechtspersoon. Een vereniging heeft leden en moet gericht zijn op een bepaald doel. Een vereniging mag geen winst onder haar leden verdelen. Een vereniging heeft een bestuur dat is belast met het besturen van de vereniging en die de vereniging moet vertegenwoordigen. Het bestuur wordt uit de leden benoemd door de...
Read More