vruchtgebruik / 1 posts found

Vruchtgebruik

Vruchtgebruik kan zien op alle goederen, dus op zaken en op vermogensrechten. Vruchtgebruik geeft het recht om goederen die aan een ander toebehoren te gebruiken en daarvan de vruchten te genieten. Wat wordt bedoeld met de term ‘vruchten’? Dit kan in principe van alles zijn. Het klassieke voorbeeld is wanneer u een boomgaard van een ander gebruikt...
Read More