wettelijke plicht / 1 posts found

Onrechtmatige daad

Wanneer is een gedraging onrechtmatig? Een onrechtmatige daad kan veroorzaakt worden door een drietal handelingen, namelijk een inbreuk maken op een recht, een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht en een doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens het ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. Inbreuk op een recht houdt...
Read More