Vakantie

Voor veel personen het hoogtepunt van het jaar: de vakantie. Lekker genieten en uitrusten van een heel jaar hard werken. Het is dan wel zo fijn dat u weet hoe het zit met uw vakantieaanspraak.

Een werknemer verwerft over ieder jaar waarin hij gedurende de volledig overeengekomen arbeidsduur recht op loon heeft gehad, aanspraak op vakantie van ten minste vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week of, als de overeengekomen arbeidsduur in uren per jaar is uitgedrukt, van ten minste een overeenkomstige tijd.

Dus stel iemand werkt 40 uur per week dan heeft diegene minimaal 160 uur vakantie op een jaar. Dit worden de wettelijke vakantiedagen genoemd.

Er bestaan daarnaast nog bovenwettelijke vakantiedagen. Bovenwettelijke vakantiedagen kunnen geregeld zijn in uw cao, bedrijfsreglement of individuele arbeidsovereenkomst.

Wettelijke vakantiedagen kunt u gedurende zes maanden meenemen naar het volgende jaar. Bovenwettelijke vakantiedagen vervallen na vijf jaar. Alleen bovenwettelijk vakantiedagen mogen worden afgekocht. Wettelijke vakantiedagen mogen niet afgekocht worden. Let op: wanneer u een werknemer bent kunt u nooit verplicht worden om uw vakantiedagen af te laten kopen, ook al gaat het om bovenwettelijke vakantiedagen.

Gedurende de vakantie behoudt de werknemer zijn recht op loon.

 

 

 

 

Share this article

Comments are closed.