Verkeersongevallen, waaronder ook whiplash (verkeersaansprakelijkheid)

Het is belangrijk om te weten wat er precies is gebeurd om te kunnen bepalen of u uw schade of een gedeelte van uw schade vergoed kunt krijgen. Soms is dat direct duidelijk, maar soms ook niet omdat de politie bijvoorbeeld geen proces-verbaal heeft opgesteld. Maar misschien zijn er getuigen die kunnen vertellen wat er precies gebeurd is en of u uw schade vergoed kan krijgen. Wij helpen u bij dit proces.

Wanneer u een ongeval is overkomen met een motorvoertuig, maar de dader is onbekend, bijvoorbeeld omdat het motorvoertuig is doorgereden, kunnen wij namens u de claim indienen bij het Waarborgfonds Motorrijtuigen.

Op het moment dat u letsel oploopt terwijl u reist met het Openbaar Vervoer is de vervoerder aansprakelijk, tenzij de vervoerder kan aantonen dat het letsel ondanks voorzorgsmaatregelen niet te voorkomen was. Wij bekijken met u de mogelijkheden om de vervoerder aansprakelijk te stellen.

Als de aansprakelijkheid erkend is, dan zullen wij samen met u de volledige schade die u lijdt in beeld brengen en voorschotten regelen voor de reeds geleden schade totdat de schade definitief kan worden afgewikkeld.